TUYỂN SINH

Các Thí sinh thi vào PVU lưu ý, nếu các em đăng ký thi nhờ vào một trường đại học nào đó mà trường đó không nhận hồ sơ thi nhờ  thì các em điện thoại ngay đến TS. Lê Quốc Phong, Trưởng phòng Đào tạo PVU (0945750202) để phản ánh. PVU sẽ can thiệp.