2 năm liên tiếp thực tập tại Mỹ và Canada với học bổng hơn 10.000$, Cùng nghe bạn DUY TUẤN, SV K5 Lọc - Hóa dầu hiện đang thực tập tốt nghiệp chia sẻ về điều này.