Thông báo xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 2016

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN 
ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

Trường Đại học Dầu khí Việt Nam là trường đại học công lập đặc biệt trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: Năm 2016 Trường tuyển sinh các ngành học theo chỉ tiêu sau

Stt Ngành học (dự kiến) Ký hiệu trường Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu tuyển sinh
1 Kỹ thuật Địa chất (Địa chất - Địa vật lý Dầu khí) PVU Toán, Vật lý, Hóa học 60
2 Kỹ thuật Dầu khí (Khoan-Khai thác Mỏ Dầu khí)
3 Kỹ thuật Hóa dầu (Lọc-Hóa dầu)

2. Thông tin chung

- Tuyển sinh trong cả nước;

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển những thí sinh đăng ký nguyện vọng vào PVU và tham dự Kỳ thi tốt nghiệp Quốc gia năm 2016 tổ chức tại các điểm thi do các trường đại học tổ chức. Điểm xét tuyển chung cho toàn Trường (Trường sẽ thực hiện phân Ngành học sau năm 1, số lượng ngành và chỉ tiêu cho từng ngành căn cứ vào nhu cầu nhân lực thực tế của PVN). Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Các thông tin khác có liên quan đến tuyển sinh được cập nhật tại website: www.pvu.edu.vn

3. Thủ tục đăng ký xét tuyển (ĐKXT)

3.1. Xét tuyển đợt I: Từ 01/8 đến 12/8/2016. Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng trong đợt xét tuyển.

3.2. Xét tuyển các đợt bổ sung

- Bổ sung đợt I: Từ ngày 21/8/2016 đến hết ngày 31/8/2016;

- Bổ sung đợt II: Từ ngày 11/9/2016 đến hết ngày 21/9/2016.

Trường sẽ thông báo xét tuyển các đợt bổ sung nếu còn chỉ tiêu sau các đợt xét tuyển. Thí sinh cần cập nhật thông tin thường xuyên trên Website www.pvu.edu.vn của Trường.

3.3. Thủ tục ĐKXT và phí ĐKXT

- Thí sinh ĐKXT bằng cách điền đầy đủ thông tin vào Phiếu ĐKXT quy định theo mẫu của Bộ GD&ĐT Đính kèm;

- Thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng, đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 3 Điều 7 Quy chế tuyển sinh, cần chọn mục “ưu tiên xét tuyển” và điền thêm các thông tin bổ sung vào Phiếu ĐKXT;

- Trong thời hạn quy định của mỗi đợt xét tuyển, thí sinh nộp Phiếu ĐKXT và phí dự tuyển qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên hoặc bằng phương thức trực tuyến (online) hoặc nộp trực tiếp tại Trường. Trong trường hợp thí sinh không nộp Phiếu ĐKXT trực tiếp tại Trường thì sau khi nộp hồ sơ cần vào website www.pvu.edu.vn của Trường điền vào PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE để Nhà trường cập nhật ngay đăng ký của thí sinh;

- ĐKXT của thí sinh dù nộp qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu tiên (tính ngày theo dấu bưu điện) hoặc nộp bằng phương thức trực tuyến hay nộp trực tiếp tại Trường trong thời hạn quy định của mỗi đợt xét tuyển, đều hợp lệ và có giá trị xét tuyển như nhau;

- Phí dự tuyển được thực hiện theo Quy định tại Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính-Bộ GD&ĐT quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) là 30.000 đồng/hồ sơ.Thí sinh nộp lệ phí tuyển sinh theo các cách sau:

+ Trường hợp thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường: Nộp trực tiếp tại Phòng Kế hoạch – Tài chính;

+ Trường hợp thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu tiên và trực tuyến: Nộp vào tài khoản của Trường theo các thông tin sau:

Đơn vị nhận: Trường Đại học Dầu khí Việt Nam.

Số tài khoản: 000068606688 tại Ngân hàng TMCP Đại chúng chi nhánh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Nội dung: Nộp lệ phí xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2016.