Tuyển sinh 2016

1. Thời gian nhận hồ sơ: Đợt I: Từ ngày 01/8/2016 đến hết ngày 12/8/2016, kết quả thí sinh trúng tuyển công bố từ ngày 13/8/2016. Trường sẽ thông báo xét tuyển các đợt bổ sung nếu còn chỉ tiêu sau các đợt xét tuyển. Thí sinh cần cập nhật thông tin thường xuyên trên Website www.pvu.edu.vn của Trường. 2. Cách thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: Thí sinh có thể nộp hồ sơ theo 01 trong 03 cách sau: 2.1. NỘP HỒ SƠ TRỰC TIẾP TẠI TRƯỜNG…
Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015, Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 và Công văn số 1062/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 18/3/2014 về việc hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016 của Bộ GD&ĐT, Trường Đại học Dầu khí…
THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016 Trường Đại học Dầu khí Việt Nam là trường đại học công lập đặc biệt trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. 1. Chỉ tiêu tuyển sinh: Năm 2016 Trường tuyển sinh các ngành học theo chỉ tiêu sau Stt Ngành học (dự kiến) Ký hiệu trường Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu tuyển sinh 1 Kỹ thuật Địa chất (Địa chất - Địa vật lý Dầu khí) PVU Toán, Vật lý, Hóa học 60 2 Kỹ thuật…