Tin mới PVU

Tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2011 và Triển khai kế hoạch công tác năm 2012, PVN đã công bố Bộ sách "Lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam".