Gia hạn thời gian đăng ký dự thi Cao học và Văn bằng 2 năm 2018

Trường Đại học Dầu Khí Việt Nam thông báo gia hạn thời gian đăng ký dự thi tuyển sinh trình độ thạc sỹ và văn bằng 2 năm 2018 đến ngày 15/07/2018.

Mọi thông tin xin liên hệ:

  • Phòng Đào Tạo Trường Đại học Dầu Khí Việt Nam
  • Điện thoại: 0983197934 (Cô Lan); 0933678365 (Thầy Tùng); 0945750202 (Thầy Phong);
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;