Phê duyệt liên kết đào tạo trình độ đại học giữa PVU và Học viện Mỏ và Công nghệ New Mexico (NMT), Mỹ

▷ Ngành Kỹ thuật Dầu khí

▷ Ngành Kỹ thuật Hóa học

▷ Ngành Khoa học Trái Đất / Chuyên ngành Địa chất Dầu khí