Phê duyệt liên kết đào tạo trình độ đại học giữa PVU và Học viện Mỏ và Công nghệ New Mexico (NMT), Mỹ