ATC tổ chức khóa học “Fractured Reservoir Modelling and Simulation”

Ngày 7/9/2020 tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nâng cao (ATC) – Trường Đại học Dầu khí Việt Nam đã khai giảng khóa học “Fractured Reservoir Modelling and Simulation”. Khóa học có sự tham gia của các cán bộ đang công tác trong lĩnh vực địa chất, mô hình mỏ, công nghệ mỏ và tư vấn kỹ thuật trong ngành dầu khí.

Khóa học cung cấp cho học viên các khái niệm về mô hình địa chất 3D và mô hình khai thác cho đối tượng môi trường nứt nẻ, cùng với các vấn đề liên quan đến cách áp dụng cho công nghiệp dầu khí. Khóa học tập trung vào việc xây dựng hệ thống nứt nẻ rời rạc (DFN), xây dựng mô hình dự trên các cơ chế hình thành nứt nẻ, các tùy chọn nâng cao cho mô hình khai thác đối tượng vỉa chứa nứt nẻ. Ngoài ra, khóa học cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng mô hình và quản lý các mỏ có đối tượng vỉa chứa nứt nẻ ở Việt Nam. Bên cạnh đó, học viên sẽ trực tiếp thực hiện xây dựng các mô hình thông qua các bài tập nhóm trên phần mềm chuyên dụng.

Khóa học diễn ra trong năm ngày làm việc và bế giảng vào ngày 11/9/2020. Một số hình ảnh trong khóa học: